2019 február 22.

Digitális tv, műholdas tv.

Kezdőlap Fórumok DigiPortál Fórumok Általános témák Digitális tv, műholdas tv.

Ennek a témakörnek tartalma 20 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  Vad 7 éve, 7 hónapja telt el.

15 bejegyzés megtekintése - 1-15 / 21
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1188

  Vad
  Felhasználó

  A digitális televíziózás alapjainnDigitális televízió: A televíziós rendszerek a feltalálásuk óta egészen a 90-es évekig analóg rendszerként működtek. Az analóg működésmód az első időkben egyaránt vonatkozott a stúdióban végzett munkákra, a műsorszórásra, műsorterjesztésre valamint a televízió készülék belső működésére. Ahogy a technológiai fejlődés lehetővé tette a mozgóképek digitális kezelését, valamint az igen nagy sávszélességet igénylő műsorok digitális tömörítését, megnőtt az igény a rendszer elemeinek a digitalizálására.nnElőször a stúdiótechnikában jelentek meg digitális rendszerek, majd a műsorok stúdiók közötti továbbítása is mind gyakrabban digitális módon ment végbe. A szó szoros értelmében azonban digitális televíziózáson azt értjük, amikor maga a műsorszórás, műsorterjesztés is digitális formában történik. Erre Európában a DVB, az USA-ban az ATSC rendszer nyújt lehetőséget.nnDVB (Digital Video Broadcasting): Az európai digitális televíziós rendszer kialakítására 1993-ban jött létre a DVB néven ismertté vált páneurópai platform. A DVB Project által kidolgozott ajánlásokat két szabványosítási szervezet, az ETSI és a CENELEC is átvette. A DVB rendszerben a hang és a kép tömörítésére egyaránt az MPEG-2 tömörítési algoritmust használják. A DVB Project a különböző alkalmazásokhoz más-más ajánlásokat dolgozott ki.nnDVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial – digitális földfelszíni műsorszórás): A DVB földfelszíni sugárzásra kidolgozott változata. A DVB-T rendszerre vonatkozó szabványokat az ETSI 1997 februárjában fogadta el. A földfelszíni sugárzás céljára különleges modulációt dolgoztak ki, hogy a közvetlenül érkező illetve a visszaverődő jelek vételéből adódó interszimbólum-interferenciát kiküszöböljék. A sok vivőfrekvenciát használó COFDM modulációnál az egyes vivők keskeny sávszélességgel és így alacsony átviteli sebességgel dolgoznak, viszont igen sok vivőfrekvenciát (több ezret) használnak fel a teljes műsor átviteléhez. Ennek következtében nagy időtartományban (500 milliszekundum) tudja a rendszer feldolgozni a késleltetéseket. A DVB-T műsorszórás elsőként Nagy-Britanniában indult meg 1998-ban, majd 1999-ben Svédországban és Spanyolországban is megkezdték a rendszeres digitális földfelszíni sugárzásokat.nnDVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite – digitális műsorszórás műholdon keresztül): A DVB műholdas műsorszórásra kifejlesztett változata. Ez a DVB legrégebben kifejlesztett változata, mely a DVB Project 1993-as megindulása után néhány hónappal már kész volt. A DVB-S a QPSK modulációt használja a műsorok sugárzásához és egy analóg csatorna sávszélességén akár 4-6 digitális csatorna is sugározható.nnDVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable – digitális műsorelosztás kábelhálózaton): A DVB kábelrendszereken keresztüli továbbítására kidolgozott változata. A DVB-C a korábban kidolgozott DVB-S elvein alapul, azonban a QPSK moduláció helyett a QAM modulációt használja. Így egy 8 MHz-es csatornában 64-QAM modulációt használva akár 38,5 Mbit/s-os nettó sebességgel is továbbíthatók a digitális információk.nnQAM (Quadratura Amplitude Modulation – kvadratúra amplitúdómoduláció): Az amplitúdómoduláció lényege, hogy a vivőfrekvencia amplitúdójára ültetik rá a moduláló jelet, azaz a vivőfrekvencia amplitúdóját modulálják. A kvadratúra amplitúdómodulációs rendszerekben a vivőfrekvenciát több, fázisban elforgatott jellel modulálják. A különböző amplitúdójú és fázisú jelek egy-egy bináris sorozatot jelentenek. A 64-QAM modulációnál pl. egy adott jel 6 bitnyi információt hordoz.nnQPSK (Quadrature Phase Shift Keying – kvadratúra fázisbillentyűzés): Olyan digitális moduláció, ahol a jel fázisának a megváltozása hordozza az információt. A QPSK alapesetben egy négyfázisú digitális moduláció, ahol a fázis 90 fokos lépésekben ugorhat.nnCOFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing – kódolt ortogonális frekvenciaosztásos multiplexálás): Az OFDM egy többvivős átviteli technika, melynek lényege, hogy a nagy sávszélességű információt nagyon sok (tipikusan 2000-8000) keskeny sávszélességű (1 kHz körüli) vivőfrekvenciára ültetjük rá. A vivőfrekvenciákat egyszerűbb esetben QPSK, nagyobb sávszélesség esetén QAM modulációval moduláljuk. A kódolt OFDM ennek egy hibajavító rendszerrel (Forward Error Correction) kiegészített változata.nnATSC (Advanced Television Systems Committee): A televíziós rendszerek továbbfejlesztésére 1982-ben alakult amerikai bizottságnak jelenleg már több mint 200 tagja van. A tagok többsége gyártó vagy szolgáltató cég, de megtalálható közöttük az IEEE valamint az MPAA, az Amerikai Mozgókép Szövetség is. Az ATSC széles körben foglalkozik a digitális televíziózás egységes ajánlásainak a kidolgozásán, s ennek a munkának az eredményeképpen az FCC 1996. december 24-én elfogadta az DTV Standard A/53 dokumentumot, mint az amerikai digitális televíziózás alapdokumentumát. Az ATSC rendszer a videojelek tömörítésére az MPEG-2 kódot, a hang átvitelére a Dolby AC-3 rendszert használja. Modulációs eljárása a Zenith cég által kidolgozott VSB digitális moduláció.nnVSB (Vestigial sideband – maradvány oldalsáv) moduláció: A VSB egy olyan amplitúdó-moduláció, ahol az átviendő adatok a vivőfrekvencia amplitúdóját változtatják meg. Nevét onnan kapta, hogy a két szimmetrikus oldalsáv közül az egyik oldalsávot megfelelő szűrővel csonkolják, így ennek az oldalsávnak csak a maradványa jut ki az átviteli útra. A 8-VSB a nyolcszintű VSB moduláció rövidítése, ezt a modulációs rendszert használja az ATSC rendszer.nndr Bartolits István nyomán.

  #16013

  Vad
  Felhasználó

  LNBnnAz antenna fókuszpontjába elhelyezett kültéri egység, angolul Low Noise Block Converter, azaz az LNB, egy alacsony zajszintű konverter melynek célja a műholdvevő antennáról rátükrözött jelek felerősítése és átalakítása (lekonvertálása) a műholdvevő által használt frekvenciatartományba (900-2050 MHz). A lekonvertált jelek koaxiális kábelen szállíthatóvá, és a vevőkészülék számára feldolgozhatóvá válnak. A konvertálás az oszcillátorok segítségével megy végbe.

  #16014

  Vad
  Felhasználó

  ParabolaantennannParabola antennannParabola, mint alakzatA síkparabola, mint alakzat jellegzetes tulajdonsága, hogy a fókuszpontjából a síkparabola bármely pontjára húzunk képzeletben egy vonalat, az onnan történő visszatükröződés nemcsak hogy párhuzamos irányokat eredményet, de fázisban is pontosan azonos fázisú hullámfrontot.nnA síkparabola kiszámítása:nnahol:nnx: elfeltetett parabola vízszintes irányban (+/- irányban, azaz jobbra és balra)nny: függőleges iránybannnF: kívánt fókusztávolság (magasság) az x=0 pontbannnPéldául: ha szeretnénk egy olyan parabolát szerkeszteni, amelynél a sugárzót 0,4 méternyire szeretnénk előrehozni, akkor y = x2 / (4 F) = x2 / (4 * 0.4) = x2 / (1,6). Továbbá egy másik példa is bemutatásra kerül, ahol 0,8 méternyire toljuk előre a sugárzót (F = 0.8 m)nnAz alábbi táblázatban a 0 a középpont, tőle balra és jobbra a táblázatban foglalt távolsággal emelkednek ki a tükrőző elemek.nnx (bal, jobb): 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 méternny (F = 0.4m): 0 6,25 25 56,25 100 156 225 306 400 506 625 756 900 1056 1225 1406 1600 1806 mmnny (F = 0.8m): 0 3.12 12.5 28.12 50 78 112.5 153 200 253 312 378 450 528 612 703 800 903 mmnnÉs természetesen a köztes értékek is kiszámolhatók. Illetve a parabolát akkora méretig számítjuk, amekkorát szeretnénk építeni.nnForgásparaboloid és hengerparaboloidnnForgásparaboloid és hengerparaboloid tükrökA térbeli parabolákat paraboloidoknak hívják. Megkülönböztetünk forgásparaboloidot és hengerparaboloidot. Az ábrán szembetűnik rögtön a különbség. A forágásparaboloid horizontálisan és vertilálisan is szűkíti a nyalábot, míg a hengerparaboloid csak a parabola síkjában szűkíti a sugárzott nyalábot.nnGyakorlatban azonban a kettő között még egy különbség van. A forgásparaboloid pontszerű sugárzót feltételez. Azaz a sugárzó mérete elhanyagolható a paraboloid méretéhez képest.nnEzzel szemben a hengerparaboloid hengeres síkjában elhelyezhető például egy nagyobb kiterjedésű dipól sugárzóelem.nnEgy 100% reflexióképességű anyagból készült forgásparaboloid antenna elvi nyeresége:nnahol:nnD a tükör átmérője méterbennnλ: hullámhossz méterbennnA: tükör felülete négyzetméterbennnA gyakorlatban alkalmazható visszaverő anyagok 2-3 dB-lel rontják ezt az értéket.nnEgy másik megfogalmazásban, amely a visszaverőképesség 2 dB-jét is beleszámítja:nnahol:nnD a tükör átmérője méterbennnF a frekvencia GHz-ben megadvannA forgásparaboloid nyílásszöge a -3 dB-es pontok között:nnEgyéb trükköknnCassegrain antennannOff-set parabolannEmlítésre méltó trükk a Cassegrain antenna, amelynél a pontszerű sugárzó képzeletbeli helye és a reflektor között egy hiperbola alakú segédreflektor található. A sugárforrás ekkor a paraboloid síkjába hátratolható. Bonyolultsága miatt csak indokolt esetben alkalmazzák.nnA másik trükk az off-set parabola, amellyel igen gyakran találkozhatunk. Nevéből is adódik, hogy a sugárzó kívülre van állítva (off-set) a sugárnyalábból. Ennek lényege, hogy a parabola ívet egyik irányban dolgozzák ki nagyobb x érték felé, a másik irányban kevésbé. A sugárforrást pedig nem az x=0 pontra irányítják, hanem attól a kidolgozott oldal felé.nnEnek a megoldásnak több előnye is van:nna sugárforrás nem lóg bele a tükör által visszavert nyalábbannműholdvételkor nem az ég felé áll az antenna tükre, hanem közel függőlegesen, és a sugárzó alul van elhelyeve egy rövid merevítőkaron.nnezáltal a műhold felé fordított antennában nem áll meg a csapadék. (Ne feledjük, egyenlítő felé közeledve erőteljesebben vannak az ég felé fordítva)nnHátrányáról se feledkezzünk meg:nnállítólag a keresztpolarizációs elnyomása éppen az asszimmetriája miatt gyengébb.nnTávközlési paraboláknál találkozhatunk dob antennával. A dob RF szempontból egy árnyékoló gallér a parabola tükör előtt. Kimutatták, hogy a gallér alkalmazásával a sugárzási iránytól eltérő irányból érkező idegen zavaró jelekre erőteljesebb elnyomást biztosít.nnForrás:HamWiki http://wiki.ham.hu/index.php/Apert%C3%BAra_antenn%C3%A1k#Parabola_antenna

  #16015

  Vad
  Felhasználó

  Távközlési müholdnnA távközlési műholdak olyan műholdak, melyeknek célja a telekommunikáció segítése rádió- és mikrohullámú frekvenciákat használva. A legtöbb távközlési műhold geoszinkron vagy közeli geostacionárius pályán kering. Az utóbbi időben vannak alacsony Föld körüli pályát használó rendszerek is. A felszíni földi állomások parabolaantennákkal küldenek vagy fogadnak adatokat a műholdakról.nnA távközlési műholdak az optikai kábelek és a tengeralatti kábelek kiegészítői. Az optikai kábeles kommunikációval ellentétben a műholdas kommunikációban fellép egy legkevesebb 270 milliszekundumos jelkésés, amely megfelel a rádiójel haladási idejének a 35800 km-re lévő műholdhoz és vissza. A műholdas internetes kapcsolat késése 600-800 milliszekundum, amely a földi internetes kapcsolatnak a 10-szerese. Ez a késés zavaró az olyan interaktív alkalmazások terén, mint a videotelefon, vagy az on-line first-person shooter játékok.nnA távközlési műhold ötletét először Arthur C. Clarke vetette fel Konsztantyin Ciolkovszkij és Herman Potocnik munkáira alapozva. 1945 októberében Clarke egy írást közölt Extra-terrestrial Relays (Földön-kívüli közvetítők) címmel a brit Wireless World magazinban. Az cikk leírja a geostacionárius pályára állított és rádiójeleket közvetítő műholdak fejlesztésének alapjait.nnAz első távközlési műhold az 1958-as amerikai SCORE volt, amely kísérleti jelleggel Eisenhower amerikai elnök karácsonyi köszöntőjét közvetítette világszerte. A NASA 1960-ban indította az Echo műholdat. Ez az ~50 m átmérőjű aluminizált Mylar ballon passzív reflektorként szolgált a rádiókommunikáció számára.nnA Telstar volt az első aktív, direkt közvetítést végző távközlési hold. A műhold kifejlesztése az AT&T, a Bell Telefon Laboratóriumai, a NASA, a brit postahivatal és a francia postahivatal közös egyezményének része volt. A NASA indította Cape Canaveralból 1962. július 10-én. Ez volt az első magánkézből fizetett indítás. A Telstar ellipszispályára állt, 45°-ra az egyenlítőtől, 2 óra 37 perc periódussal.nnAz első geoszinkron távközlési műhold a Hughes Syncom-2 holdja volt, amelyet 1963. július 26-án indítottak. Inklinált pályára állt, ezért különleges követőberendezésekre volt szükség. Az első geoszinkron távközlési műhold, amelyet egy rögzített antennával is követni lehetett (Észak-Amerika felett), az 1973-ban indított kanadai Anik-1 volt. 2000-ig a Hughes Space Systems, amely most már a Boeing része, az összes eddigi kommunikációs hold 40%-át építette.

  #16016

  Vad
  Felhasználó

  Multifókuszos parabola antennannSpeciálisan kiképzett parabola antenna, amelyet kifejezetten többfejes megoldásokra fejlesztettek ki.nnA kialakításnak köszönhetően a fókusz nem pontszerű, hanem íven helyezkedik el, ezért mindegyik fejnek optimális vételt biztosít.nnA fejtartó egy sín, aminek az íve követi a fókuszvonalat. A vétel minőségének javítása érdekében a szokásos azimuth és eleváció (oldalszög és emelkedés) állítás mellett általában lehetőség van egy harmadik forgástengely mentén a teljes tükör “elcsavarására is”.nnA multifókuszos parabola antenna előnyei:nn* egy antennával (a parabola mozgatása nélkül) egyszerre több műhold vétele válik lehetségessé.nn* a műholdak közötti váltás ideje nagyon gyors, mivel DiSEqC kapcsolót használunk.nn* több vételi hely is kiszolgálható (twin, quad, vagy octo fejek használata eseténnn* nincs mozgó alkatrésznnHátrányai:nn* az egymástól nagyon távol lévő műholdakat nem tudunk egyszerre befogninn* annyi fejet kell felszerelni a parabolára, ahány műhold jeleit venni akarjuknn* drágább mint a forgatós rendszernnForrás:Müholdas tudástár

  #16017

  Vad
  Felhasználó

  Azimuth-szögnnOldalszögnnA Műholdas tudástár wikibőlnnUgrás: navigáció, keresésnnMegadja, hogy a földfelszín adott pontjáról egy adott műhold vízszintes irányban milyen szögben látszik. A 180 fok pl. a pontos déli iránynak felel meg. Angol elnevezése az azimuth.

  #16018

  Vad
  Felhasználó

  Elevációs szögnnEmelkedési szögnnAz űrtávközlési földi állomás antennájának a függőleges síkban mérhető irányítási szöge a vízszinteshez képest. A vízszintes síkban mérhető irányítási szöget azimut szögnek nevezik. A két szög együttesen egyértelműen meghatározza az antennairányt. 5°-nál kisebb elevációs szög alatt látható műholddal távközlési üzem fenntartását nem tervezik, részint a vételi zajviszonyok romlása, részint a biozóna jelentős megnövekedésének elkerülése miatt. A lehetséges elevációs szögek tartománya 5°…90°.

  #16019

  Vad
  Felhasználó

  Koaxiális kábelnnOlyan híradástechnikai kábeltípus, ami középen egy érből (általában tömör), az azt borító szigetelésből, azon pedig körkörös fémhálóból, majd újabb réteg szigetelésből áll. A fémhálót szokás harisnyának is nevezni, ezt földelni szokták, az ér középen pedig a melegpont. Sok fajtája létezik, általánosan jellemezhetők a hullámimpedanciájukkal. A 10BASE2 ethernet hálózat 50 ohmos, a kábeltelevíziózás 75 ohmos kábeleket használ.

  #16020

  Vad
  Felhasználó

  DiSEqCnnDiSEqC kapcsoló egy olyan eszköz, amely segítségével több vevőfej kapcsolható a műholdvevő egyetlen bemenetére, ezáltal több műhold vétele válik lehetővé a parabola antenna forgatása nélkül.nnA DiSEqC kapcsolónak egy kimenete és 2, 4, 8, 10, vagy 16 bemenete van. Azt, hogy melyik bemenetre kötött fej jeleit küldje a műholdvevőhöz, úgynevezett DiSEqC parancsokkal vezérli a műholdvevőnnA DiSEqC kapcsolók speciális változatai a multiswitchek.nn1.0 switch 1.1 switch 1.2 motor 2.0 switch 2.1 switch 2.2 motornn1.0 receiver yes no no yes no nonn1.1 receiver yes yes no yes yes nonn1.2 receiver yes yes yes yes yes yesnn2.0 receiver yes no no yes no nonn2.1 receiver yes yes no yes yes nonn2.2 receiver yes yes yes yes yes yes[/b]

  #16021

  Vad
  Felhasználó

  PolarmountnnTolómotoros forgatás esetén az árbócra szerelt eszköz amely biztositja,hogy az antenna által leirt iv a Clark-ivet kövesse.

  #16022

  Vad
  Felhasználó

  PolarizációnnAntenna által kisugárzott elektromágneses hullámok terjedése esetén azok térerősségének vektora által meghatározott irány. A polarizáció a hullámok terjedése közben megváltozhat az antenna közelében létrejövő polarizációhoz képest, különösen az ionoszféra által visszavert térhullámoknál. Két különböző amplitúdójú, térben és időben 90°-kal eltolt elektromos vektor elliptikus polarizációt, két azonos amplitúdójú pedig körpolarizációt hoz létre.nnForrás: Lapoda Multimédia

  #16023

  Vad
  Felhasználó

  Zajtényező (LNB)nnAzt mutatja meg, hogy milyen érzékeny a fej és mennyi saját zajt ad hozzá a vett jelhez. Minél alacsonyabb ez az érték, annál alkalmasabb az LNB a gyengébb jelek fogadására. KU sávos fejeknél a zajtényezőre használt mértékegység a dB. A 0,6 dB-es zajszint igazán jónak számít, a gyártók által gyakran emlegetett 0,1 dB zajszint képtelenség, inkább csak marketingfogás. Még a legkorszerűbb tranzisztorokkal felszerelt LNB-k is 12 GHz-es frekvenciánál 0,3 és 0,45 dB közötti zajt produkálnak. Arról nem is beszélve, hogy a több kimenettel felszerelt LNB sokkal nagyobb erősítéssel is rendelkezik, ezzel arányosan pedig még magasabb zajszinten dolgozik.

  #16024

  foolvasztar
  Felhasználó

  becsaptak a telefunken készülék gyártók

  #16025

  88Tomi88
  Felhasználó

  Hurrá bekötötték a Digi Csomagot! Hyundai HSS-7160NA beltérivel 2 televízióra.Képzeljétek belyön a Sport1,2 Travel chenel meg a Mezzo és csak 2700-ot kell fizetni.És megy a VH1 -is elég jó kis zene csatorna

  #16026

  dani1213
  Felhasználó

  A Vh1 már nem sokáig e hónap 30-ig lesz látható Digi előfizetéssel.

15 bejegyzés megtekintése - 1-15 / 21

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás