banner

Forgató motoros antenna beállítása

Az alábbi leírást nem a DigiPortál készítette.
A szerzővel az oldal alján található címen vehetitek fel a kapcsolatot.

Egy kis segítség a forgató motoros antenna beállításához. Ne ijedj meg, ha olyan kifejezésekkel találkozol, amit esetleg nem értesz, mert előbb utóbb megtalálod a levélben a magyarázatát, vagy a linket, ahol utánaolvashatsz.

banner

Ahhoz, hogy egy forgató rendszert jól be lehessen állítani, pontosan kell ismerni az adott hely földrajzi koordinátáit.
Példánkban legyen ez a hely Eger:
földrajzi hosszúság 22,38E fok
földrajzi szélesség 47,90N fok
(lásd.: http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=mapeu&nz=2.50&cx=19.56&cy=47.3&z=30.0 vagy Google Earth nevű internetes adatbázisból dolgozó program)

Az antenna szerelésnél az első lépés a tartóárboc függőlegességének az ellenőrzése. Ezt a legkönnyebben szélcsendes időben függőónnal ellenőrízheted. Ha ez nem pontos, akkor érdemes korrigálni.

Ezt követi a motor, a tükör és az LNB felszerelése, és a kábelezés. A motort a nulla pozícióba állítva ellenőrizd, hogy a tartóoszlop-motor-tükör együttes egyazon függőleges síkban helyezkedjenek el.

Az LNB (vevőfej) a tükör felé nézzen, és a rajta levő jelölés (általában egy kis nyíl, vagy egy skála nulla pontja) felül legyen.

A motor forgástengelyének beállítása nagyon fontos mozzanat, ezért ezt a lehető legpontosabban végezd. A függőlegestől való emelkedését állítsd 41,4 fokra.

( http://www.satsig.net/ssazelm.htm , vagy egyszerűsítve 90 fok mínusz földrajzi szélesség mínusz 0,7 fok korrekció a légköri elhajlás és a műholdakhoz képesti excentrikus elhelyezkedés miatt „90-47,90-0,7=41,4”) Ha nem vagy biztos a motoron lévő skála pontosságában vagy az árboc függőlegességében, akkor ellenőrizd le pl. egy szögmérő és egy függőón segítségével a forgástengely emelkedését. Mondjuk a forgástengelyt nehezebben tudod mérni, mint a motor oldalán lévő forgástengelyre merőleges illesztési vonalat…
Egertől (22,38E) legdélebbre eső műhold az Eutelsat W6 (21,5E). De ez sem tökéletesen Délre van tőled, hanem egy kicsivel Nyugatabbra. Ezért a következő lépésben a forgatómotort Nyugati irányban forgasd el 0,98 fokkal (Ha mégis az Astrát keresnéd fel, akkor ez az érték 3,54 fok Nyugatra).

(A műhold pozíciója 21,5 fok; A te pozíciód és a műhold között 0,88 fok különbség van (22,38-21,5=0,88). ezt a szöget te nem a Föld forgástengelyéről nézed, hanem kissé excentrikus helyről, ezért ennél nagyobb szög alatt látszódik tőled a műhold.

Az Eutelsat W6 Azimuth-ja (horizontális szögeltérés) tőled nézve 181,19 fok ( http://www.satsig.net/ssazelm.htm ), azaz a Déli iránytól Nyugatabbra 1,19 fok-ra látszik. Ennél viszont a legrövidebb úton, a forgástengelyen forgatva kisebb érték kell. A kettő között van a reális 0,98 fok, amit egy komolyabb forgató plugin ki is szokott írni, pl. a ProgDVB-hez való DiseqcU forgató plugin)

Itt tisztáznék két fogalmat.
Azimuth – a föld egy pontjáról nézve a horizontális (vízszintes) szög. 0-360°
Ahol: 0(360)°-N(észak); 90°-E(kelet); 180°-S(dél); 270°-W(nyugat).
Elevation (emelkedés) – a horizontól való vertikális (függőleges) szögeltérés. 0-90°
Ahol: 0°-vízszintes; 90°-függőleges.

Elevációja lehet a forgatómotornak, a tükörnek és a műholdaknak is. Ha nem rendelkeznénk forgatómotorral, akkor az egyes műholdakat az Eleváció és Azimuth alapján keresnénk meg, figyelembe véve azt, hogy az LNB-nek is van egy billenése (Tilt), azaz a polarizációs sík is elfordul.

Utolsó lépésként a tükröt fel-le mozgatva, és az árbocon jobbra-balra forgatva keresd fel az Eutelsat W6 muholdat. Javasolt transponder a keresésre a 11532 V 29950 3/4 CFI Peco Pro (frekvencia, polarizáció, SR (Symbol Rate), FEC (Forward Error Correction)) ( http://tv.tvnet.hu/satellite/digital/index.html)
Ha megtaláltad, akkor azzal a motor forgástengelyét sikerül pontosan déli irányba állítanod. Ennyi a beállítás.

A beállításhoz szükséges fokokat 2 tizedes pontossággal adtam meg, noha a beállításnál ekkora pontosságot nagyon nehéz elérni. Törekedni kell a lehető legpontosabb értékek beállítására. Néha én is meglepődtem magamon, hogy milyen pontos beállítások érhetőek el egyszerű eszközök segítségével és némi leleményességgel. (függőón, szögmérő stb.; vagy lézerceruza, centi, számológép)

Függőlegesség mérése: függőón segítségével a legegyszerűbb. Szélcsendes idő kell hozzá, egy hosszú cérna (damil stb.), és valamilyen nehezék, amelyen a felfüggesztési pont és a súlypont egymás alá esnek.

Szögek mérése szögmérővel: Egy jól olvasható beosztású szögmérő, és egy függőleges vagy vízszintes támaszték szükséges hozzá (függőón, vízimérték stb.)

Szögek mérése számolással: A forgástengelyre merőlegesen rögzített lézerceruza, és mérőszalag segítségével, és a tangens tétel alkalmazásával meglepően pontos szögeket lehet mérni. Szög melletti befogó x tg(szög) = szöggel szemközti befogó (pl. 5000 mm x tg(1 fok) = 87,275 mm)
A trigonometria nélkül hasonlóan jó eredményeket lehet elérni lézerceruza, mérőszalag és kör kerület számítással. szög x ((2 x sugár x pi) / 360 fok) = 1 x ((2 x 5000 x pi) / 360) = 87,266 mm
Példában 5 méteres távolságra (5000 mm) világít el a lézer, és mind tangens tétellel, mind körkerület számításos módszerrel az egy fokos forgatásra 87 mm-t megy arrébb a lézer. Ha mindent jól csináltál, ezzel a módszerrel már századfokos pontossággal is lehet mérni.

Egy forgatós rendszert általában öt ponton lehet állítani.

1.) Tartóoszlopon: Itt jobbra-balra horizontális (vízszintes) irányban lehet állítani a cuccot. Lényegében ezzel állítható be a motor forgástengelye pontosan Déli irányba. Mivel a mágneses déli irány nálunk jelenleg kb. 3 fokkal eltér a valódi Déli iránytól, ezért ezt a tőlünk legdélebbi műhold felkeresésével lehet a legpontosabban beállítani. Természetesen többnyire a legdélebbi műhold sem pontosan Délre van tőlünk, de ezt a motor megfelelő irányú és mértékű forgatásával ellensúlyozni tudjuk. Ügyelni kell arra, hogy a nulla fokra állított motor esetén a tartóoszlop-forgatómotor-tükör pontosan egy síkba essenek. Ehhez a tükör két szélének tartóoszloptól való egyenlő távolságára kell ügyelni.
(Egyes forgatórendszerek esetén az összeszerelés előtt át lehet nézni a forgástengelyen. Ezeknél meg lehet csinálni azt is, hogy szép csillagos éjszaka belenéznek, és megkeresik a sarkcsillagot. Így is be lehet állítani a forgástengely pontos déli irányultságát, főleg ha tudjuk, hogy a sarkcsillag kb. fél fokkal köröz a forgáspont körül, ezért nem árt azt a megfelelő időpontot kiválasztani, amikor pontosan Északi irányban van.).
A tartóoszlopon való állítás a forgatás ívét jobbra vagy balra eltolja.

2.) A második állítási lehetőség a motor forgástengelyének emelkedési szöge. Ez határozza meg a forgatás során lefutott ív meredekségét, ívességét. Ha magasabbra állítod, az ív meredekebb lesz, és ha alacsonyabbra, akkor az ív laposabb lesz.

A forgástengelynek durva megközelítésben a föld forgástengelyével kell megegyeznie. Ez akkor valósulna meg, ha a forgástengely Déli irányba nézne (lsd 1. beállítási pont), és az emelkedési szöge = 90 fok mínusz földrajzi szélességi fok lenne. De a pontos pályára állításhoz ez nem jó, mert nem számol a légköri hullámtöréssel, és a műholdakhoz képesti excentrikus elhelyezkedésükkel. A légköri törést úgy tudom képletesen leírni, mint a naplementét. A nap már rég a horizont alatt van, és mi még mindig látjuk. A műholdakkal ugyan ez a helyzet, ezért az ívet egy kissé laposabbra kell állítani. A másik tényező, hogy mivel nem vagyunk a föld forgástengelyében, így az egyes műholdak nem egyforma távolságra vannak tőlünk. Legközelebb hozzád a földrajzi hosszúsági pozíciódhoz legközelebbi pozíciójú műhold van, a szélső műholdak viszont távolabb vannak, ezért a tükrön kellene emelni, azaz ebben az esetben is még egy kicsivel laposabbra kell állítani az ívet. Ezek mind integrálva vannak abba a matematikai formulába, amivel kiszámítják a megfelelő beállításokat. Ez a két tényező Magyarországon kb. 0,7 fokos különbséget okoz. Általános leegyszerűsített képletként a motor forgástengelyének emelkedési szögét így szoktam felírni: (Emelkedési szög = 90 fok – földrajzi szélesség – 0,7 fok).

3.) A harmadik állítási lehetőség a forgatómotor elektromos forgatása. Ennek segítségével követhető végig az ív. A forgatómotor forgástengelyének Déli irányba állítása során itt lehet korrigálni azt, hogy az általunk keresett műhold nem pontosan Délre található tőlünk.

4.) A negyedik állítási lehetőség a tükör forgatómotorra való szerelési pontja. Erre a pontra sok szót nem érdemes vesztegetni, csak annyit, hogy a forgatómotor forgástengelyének pontos beállítása miatt lényeges, hogy a tartóoszlop, a null pozícióba állított motor és a tükör egy egyenest alkossanak, pontosabban egy síkba essenek.

5.) Az utolsó állítási lehetőség a tükör billenése, fel-le állíthatósága. Ha a motor forgástengelyére merőlegesen nézne egy prímfókuszos tükör, akkor az egyenlítői tengellyel párhuzamosan elnézne a műholdak fölött. Ezért szükség van egyszer egy bizonyos mértékű billentésre, hogy a tükör a műholdakra, azaz a Clark övre nézzen. Másodszor az offset antennákra jellemző excentrikus fókuszpont miatt szükség van további 25-30 fokos billentésre. Ez utóbbi antennára jellemző érték, és a gyártó rendelkezik róla pontos információval. A gyakorlatban viszont ritkán kell ezzel számolgatnunk. A DiseqC 1,2 forgatómotorok forgáskarja a forgástengelytől szögben törik, ami a tükör billenéséhez hozzáadódik, így a tükrön már csak jóval kisebb billenést kell állítani. Mivel a tükör billentése a motor forgástengelyén nem állít semmit, így egy műholdat találva a forgatás során már a Clark övet fogja követni a tükör.

Az egész eddigi leírásból leszűrve a lényeget azt lehet mondani, hogy a forgató rendszerek beállításánál csak a forgatómotor forgástengelyének beállítása a lényeges feladat. A megfelelő emelkedési szöge, és a pontos Déli irányba tájolás.
Az antennabeállítás összes lépése valamilyen módon ezt a célt szolgálja. Ha ez sikerült, akkor utólag már a motort elforgatva, és a tükröt tetszőleges műholdra irányítva is megmarad a Clark öv követése (legfeljebb elakad a forgatás során a tükör :))
Ez adja azt a lehetőséget is, hogy akár ferde tartóoszlop esetén is beállítható a Clark öv pontos és teljes követése, csak felmerül a kérdés, hogy ki az a hülye, aki ferdére állítja a tartóoszlopot, hogy a saját dolgát megnehezítse.

A Koax kábelek szereléséhez is mondanék pár szót. A vevőfejből (LNB) a forgatómotorba, a forgatómotorból a pozícionerbe, a pozícionerből a beltéribe megy a Koax kábel. A pozícioner gyakran kimarad, mert a beltérik és PC kártyák sokszor ellátják ezt a funkciót. A beltéri lehet akár egy PC satellite kártyája is. A koax kábelben a középső szál viszi tovább a jelet, és a külső fém háló vagy fólia csak árnyékolásnak van. Árnyékolás nélkül a külvilágból rengeteg hullám bejutna a középső huzalba, és ezek zajként jelentkezve rontanák a jelminőséget. Az árnyékolás a csatlakozók külső fém részén halad tovább, ez is egy zárt áramkör. A középső szál és az árnyékolás nem érhet egymáshoz, mert az zárlatot okoz, és rengeteg zajjal megterheli a jelet, ami abban el is vész.

koax03

Írjatok véleményeket az oldallal kapcsolatban az e-mail címemre: lala12@freemail.hu

2 hozzászólás

  1. Korcsmár Károly

    Nagyon megköszönném a segitséget mert engem CSAK az érdekelne hogy a BELTÉRI egységbe PONTOSSAN hova kell kötni a koax kábelt . A fejen be van kötve , a TV -nél superul jön is a kép de a beltéri kiirja hogy az egyik TRANSPORDER nincs bekötve . Email montsenior10 @gmail.com . Köszönettel .

    Admin szerk: A személyes adatokat töröltem, nyilvános hozzászólásban soha sehol ne add meg a személyes adataid.

  2. Köszi a jó tanácsot,nagyon hasznos az oldal. Az astra 2-től az amosig 100%-os jelet tudtam beállítani.r További sikeres munkát kívánok…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .